/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 6/B/4/2015

2016.01.21

Karta aktualizacji IRiESD nr 6/B/4/2015

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1 z dnia 13 stycznia 2016 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 6/B/4/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta aktualizacji wprowadza m.in. uregulowania umożliwiające wdrożenie w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej, poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 lutego 2016 r.

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4321-8(10)/2015/2016/AKa1 (PDF | 0,2 MB)

Karta aktualizacji nr 6/B/4/2015 (PDF | 2,4 MB)