AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2020 r. - od 29.10.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 25/P/8/2020

2021.01.05

Karta aktualizacji IRiESD nr 25/P/8/2020

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.20.2020.MZS z dnia 22 grudnia 2020 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 25/P/8/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2021 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 25/P/8/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 roku.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 25/P/8/2020
[plik PDF 15.27 MB] Pobierz >
Profile standardowe w formacie Excel
[plik XLSX 0.51 MB] Pobierz >