/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018

2019.01.16

Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2018.PSt z dnia 3 stycznia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD dotyczy usług DSR i obejmuje:

  • modyfikacje procesu certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) na potrzeby świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  • nowy program w ramach usługi DSR - Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym przedmiotem rozliczeń jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, analogicznie jak w Programie Bieżącym. 

Zgodnie z postanowieniami Karty aktualizacji regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej w ramach usługi DSR, będą mogły być świadczone przez sterowane odbiory energii w ramach trzech dedykowanych tej usłudze programów tj. Programu Gwarantowanego, Programu Bieżącego i ww. Programu Bieżącego Uproszczonego.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 18/B/10/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 14 stycznia 2019 roku.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 18/B/10/2018
[plik PDF 0.61 MB] Pobierz >