AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018

2019.08.28

Karta aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2019.WŁ z dnia 23 sierpnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 17/B/9/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsze zmiany IRiESD wynikają z:

  • Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348) o zmianie ustawy – Prawo energetycznego oraz niektórych innych ustaw, które obejmują zasady dotyczące sprzedaży rezerwowej
  • dialogu prowadzonego przez PTPiREE (w imieniu wszystkich OSDp) z TOE i KIGEIT (organizacji reprezentujących sprzedawców energii elektrycznej) oraz OSDnEE (organizacji reprezentującej OSDn), przy udziale przedstawicieli URE. Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 17/B/9/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie 14 (czternastego) dnia od opublikowania w Biuletynie URE decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej powyższą Kartę aktualizacji, za wyjątkiem pkt. B.13., pkt. D.2.12. i pkt. D.2.13., które wchodzą w życie w terminie 20 miesięcy od daty zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 17/B/9/2018 IRiESD.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 17/B/9/2018
[plik PDF 7.81 MB] Pobierz >
Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.4.2019.WŁ z dnia 23 sierpnia 2019 r.
[plik PDF 2.64 MB] Pobierz >