/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016

2016.12.14

Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.4.1.2016.MKo4 z dnia 28 listopada 2016 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 11/P/3/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta aktualizacji zmienia dotychczasowe profile standardowe oraz wyjątki zawarte w kalendarzu na 2017 r.

Zgodnie z powyższą decyzją wyżej wymieniona Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 11/P/3/2016