/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016

2016.11.30

Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.4321.3.1.2016.MKo4 z dnia 16 listopada 2016 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 10/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji zmienia całość IRIESD w zakresie:
1.      zastąpienia nazwy Spółki „RWE Stoen Operator Sp. z o.o.” lub „RWE Stoen Operator” nazwą „innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” lub „innogy Stoen Operator”,
2.      zmiany logo Spółki.

Niniejsza Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.

DecyzjaPrezesa URE ws. zatwierdzenia Karty aktualizacji IRiESD nr 10/2016
Karta aktualizacji IRiESD nr 10/2016
Tekst jednolity IRIESD stanowiący załącznik do Karty aktualizacji IRIESD nr 10/2016