/  Aktualności  /  Informacja w sprawie kodeksu NC RfG

2018.11.14

Informacja w sprawie kodeksu NC RfG

innogy Stoen Operator uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”) z dniem 17 listopada 2018 r. upływa termin powiadomienia  właściwego operatora systemu i właściwego OSP przez właścicieli jednostek wytwórczych o zawarciu ostatecznej i wiążącej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwórczej. Zgodnie z NC RfG jest to warunek konieczny do uznania jednostki wytwórczej za istniejącą.

Szczegóły umieściliśmy w komunikacie na stronie: http://innogystoenoperator.pl/pl/kodeks-sieci-i-rynku/slug-ed1953b3b5bb5fd5b4125730bf3e0cd4