/  Aktualności  /  Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

2018.11.16

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informujemy, że godnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.102.2018.JJ z dnia 26 października 2018 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.1269, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.