Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Informacja o ograniczeniu pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18

2020.03.12

Informacja o ograniczeniu pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczyliśmy pracę Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja.

Klienci innogy Stoen Operator Sp. z o.o. będą w tym czasie obsługiwani:

  • drogą e-mailową - wiadomości prosimy wysyłać na adres: operator@innogy.com
  • telefonicznie -  całodobowa infolinia pod numerem 22 821 31 31
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej - korespondencję prosimy kierować na adres:
  • 03-867 Warszawa, ul. Nieświeska 52

Jednocześnie przypominamy, że:

  • składanie wniosków o przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o. możliwe jest do realizacji za pośrednictwem strony internetowej: www.innogystoenoperator.pl lub drogą e-mailową na adres: wnioskiprzylaczeniowe@innogy.com
  • składanie zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest możliwe drogą e-mailową na adres bokd.serwis@innogy.com
  • wszelkie sprawy związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej prosimy zgłaszać na numer Pogotowia energetycznego: 22 821 31 31 lub za pośrednictwem formularza na stronie www.innogystoenoerator.pl

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników innogy Stoen Operator Sp. z o.o., a także na podstawie Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Z poważaniem

innogy Stoen Operator