AKTUALIZACJA - Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

2019.12.31

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2019.ŁW z dnia 16 grudnia 2019 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany rozdziału G IRiESD o tytule: „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia”, w zakresie standardowych profili zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy umownej nie większej niż 40 kW na 2020 rok.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 21/P/7/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 21/P/7/2019
[plik PDF 8.74 MB] Pobierz >
Profile standardowe w formacie Excel
[plik XLSX 1.01 MB] Pobierz >