AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Informacja dla Klientów E2 Energia

2020.06.25

Informacja dla Klientów E2 Energia

Szanowni Państwo,

z dniem 5 czerwca 2020 roku spółka obrotu energią elektryczną E2 Energia zaprzestała świadczenia usług sprzedaży energii.

W związku z powyższym, Klienci dotychczas korzystający z usług tej spółki i przyłączeni do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., od dnia 5 czerwca 2020 r.,  do momentu wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej, będą korzystać z usług sprzedawcy rezerwowego, z którym innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zawarł umowy rezerwowe w imieniu tych Klientów.

Zawarcie umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej w imieniu Klienta jest obowiązkiem Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca z różnych przyczyn nie ma możliwości dalszego świadczenia swoich usług.

W celu uzyskania informacji na temat warunków świadczenia sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, w tym cennika, prosimy o kontakt ze sprzedawcą rezerwowym. Jednocześnie informujemy, że Klientom przysługuje prawo wypowiedzenia przedmiotowych umów rezerwowych oraz zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kompleksowej umowy sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Pełna lista sprzedawców świadczących usługi na obszarze innogy Stoen Operator Sp. z o.o. znajduje się na stronie: https://www.innogystoenoperator.pl/pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia

Z poważaniem
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.